Praktijk

Per 1 oktober 2021 ben ik aangesloten bij het Instituut voor Directieve Interventies.

Ik ben GZ psycholoog, geregistreerd supervisor cognitieve gedragstherapie, getraind in EMDR en geregistreerd supervisor Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy.

Ben je op zoek naar een wetenschappelijk bewezen effectieve behandeling voor depressieve klachten, angstklachten (zoals paniek, sociale angst, trauma, overmatig piekeren), negatief zelfbeeld (zoals onzekerheid, perfectionisme) en/of andere problemen of klachten? Dan kan je per mail (jennekewiersma@protonmail.com) contact met mij opnemen voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek (via telefoon of beeldbellen).

Locatie Amsterdam
Linnaeusparkweg 196.

Locatie Weesp
Pampuslaan 141.

Werkwijze
Ik maak gebruik van de volgende behandelmethoden: Cognitieve Gedragstherapie, Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy, Oplossingsgerichte therapie en EMDR. In mijn werk ben ik betrokken, zorgvuldig en transparant. Ik laat je stilstaan bij je gevoel en leer je van daaruit te handelen. Ik werk zowel oplossingsgericht (Waar hoop je op? Hoe zou je het anders willen? Wat wil je voor het probleem in de plaats? Wat hoeft niet te veranderen, wat gaat al goed?) als klachtgericht (Waar heb je last van? Wat voel je, wat denk je en wat doe je dan?).

Vergoeding
Ik werk in de Basis GGZ zonder contracten. Dit betekent dat je de kosten voor je behandeling eerst zelf aan mij moet betalen. Afhankelijk van je verzekeringspolis, worden de kosten, na afloop van de behandeling, volledig of gedeeltelijk vergoed. Bij een restitutiepolis of aanvullende verzekering is de vergoeding meestal 100%. Bij een naturapolis krijg je doorgaans een percentage van 60-75% vergoed. Kijk voor meer informatie hierover op: contractvrijepsycholoog.nl.

De behandeling wordt alleen (volledig of gedeeltelijk) vergoed als er aan twee voorwaarden wordt voldaan:
1) Een verwijsbrief van je huisarts met daarop de tekst ‘vermoeden van een DSM-5 diagnose’ (er hoeft niet op te staan welke diagnose).
2) Tijdens ons intakegesprek blijkt dat er sprake is van een DSM-5 diagnose die jouw verzekeraar vergoedt (deze diagnose hoef ik niet aan je verzekeraar door te geven).

Als na de intake blijkt dat er sprake is van een diagnose die vergoed wordt, maken we samen een behandelplan, waarin de inhoud en duur van de behandeling staat. Onder de Basis GGZ vallen de onderstaande ‘Zorgzwaarte prestaties’. Voor welke prestatie gekozen wordt, hangt af van de aard, ernst en duur van je klachten.

Tarieven 2021

Prestatie Maximaal aantal minuten NZA maximaal tarief
Basis GGZ Onvolledig behandeltraject (2 gesprekken) 120 € 228,04
Basis GGZ Kort (4-5 gesprekken) 294 € 522,13
Basis GGZ Middel (6-7 gesprekken) 495 € 885,01
Basis GGZ Intensief (10-11 gesprekken) 750 € 1434,96

Directe tijd (‘face to face’ contact, e-mail/online contact) en indirecte tijd (o.a. dossiervoering – rapportage/administratie, brieven, overleg met collega’s) worden geboekt.

Aan het einde van de behandeling maak ik een eindnota op die je dan zelf kan indienen bij je zorgverzekeraar. Hier staat het totaal aantal directe en indirecte minuten op. Standaard reken ik per sessie van 45 minuten, 15 minuten indirecte tijd. Per intake (van 90 minuten) reken ik 30 minuten indirecte tijd.

Let er op dat je zorgverzekeraar, indien van toepassing, de kosten vallend onder het eigen risico bij je in rekening brengt. Bekijk altijd de polisvoorwaarden van je zorgverzekering of neem contact op met je verzekeraar. Wanneer tijdens de intakefase blijkt dat er sprake is van een onjuiste verwijzing naar de Basis GGZ of er om een andere reden geen behandeling gestart gaat worden, dan geldt de prestatie ‘onvolledig behandeltraject’.

Voor behandelingen die niet vergoed worden door je zorgverzekeraar, of zonder verwijzing, is het tarief €100,- per sessie van 45 minuten.

Voor een sessie die niet uiterlijk 24 uur van tevoren is afgezegd, wordt €60,- in rekening gebracht. Deze nota wordt niet door uw verzekeraar vergoed.