CBASP

Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP) is een behandelmethode speciaal ontwikkeld voor persisterende depressie (McCullough, 2000). Chronisch depressieve mensen zitten verstrikt in een globale manier van denken – dat zij te kort schieten, niets van anderen te verwachten hebben en dat hun situatie er een is van een uitzichtloze herhaling van teleurstellingen. Om het sociaal-emotionele isolement en de daarmee gepaard gaande depressie te doorbreken stelt CBASP de relatie tussen therapeut en cliënt centraal.

De therapeut helpt de cliënt specifieke situaties te analyseren en cognities en gedrag te ontrafelen en bij te stellen. Daarnaast benoemd de therapeut expliciet hoe het gedrag van de cliënt op hem overkomt. De band tussen de therapeut en cliënt wordt gebruikt om bestaande interactiepatronen te illustreren en de cliënt bewust te maken van zijn impact op anderen. Tegelijkertijd doet de cliënt zo nieuwe ervaringen op die hij kan inzetten om ook buiten de therapie andere interacties aan te gaan.

CBASP staat inmiddels in verschillende richtlijnen genoemd als eerste keus psychologische behandeling bij persisterende depressie (NICE guidelines, European guidelines, Canadean guidelines).

In Nederland is de evidentie van CBASP ook aangetoond (Wiersma e.a., 2014), echter, er zijn nog maar een beperkt aantal therapeuten in Nederland getraind, terwijl deze behandelmethode therapeuten veel houvast biedt bij het behandelen van deze vaak moeilijke groep cliënten en de prevalentie van deze groep in de specialistische GGZ hoog is.

Naast de hoge prevalentie, is ook de comorbiditeit met andere psychische en lichamelijke klachten hoog bij deze groep. Het vereist dan ook enige ervaring en veel kennis om goed met deze doelgroep te kunnen werken. Het Nederlandse behandelprotocol en het werkboek voor cliënten is in 2016 verschenen bij uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum.

Een opleiding tot CBASP therapeut bestaat uit het volgen van een basistraining in CBASP en een supervisietraject. De CBASP basistraining wordt aangeboden als vervolgcursus of nascholingscursus binnen de VGCt maar kan ook als incompany training worden geboekt. Tijdens de vierdaagse training zullen de deelnemers kennismaken en intensief oefenen met de CBASP technieken (dag 1, 2 en 3). Na een aantal weken zal er een terugkomdag gehouden worden waarin casuïstiek centraal zal staan met behulp van het meegebrachte videomateriaal van de deelnemers.

Het daaropvolgende supervisietraject bestaat uit een competentiegestuurd traject. Voor meer informatie mail naar: jennekewiersma@protonmail.com

We hebben ook een groepsleertherapie ontwikkeld waarin het leren geven en vragen van feedback aan je cliënt centraal staat en waarin je aan de slag gaat met je eigen gedragspatronen en reacties. Met als doel de samenwerkingsrelatie met je cliënt te optimaliseren, net als in CBASP.

Meer weten over CBASP?

Beluister de podcast: https://kennisnet.vgct.nl/bericht/podcast-persisterende-depressie/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=VGCt%20nieuwsbrief%207%202022&utm_medium=email

Of bekijk het webinar: https://kennisnet.vgct.nl/bericht/webinar-vastlopen-bij-chronische-depressie-en-dan/